top of page

Fritz Langmanns målningar vill åskådliggöra förändringar hos individer, kultur och samhälls-processer som går bortom språket och det föreställande.

Eivor Langmanns målningar rör sig i huvudsak i det estetiska fältet, där frågor om skönhet kombineras med människans frågor om varandet med utsatthet och främlingskap.

Fritz & Eivors paintings

Eivor Langmann & Fritz Langmann

bottom of page